Podaci o tvrtki

 • Naziv društva: LURCONIS d.o.o.
 • Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Adresa (SJEDIŠTE TVRTKE): Lanište 14/A, 10 020 Zagreb – Hrvatska
 • Adresa (URED – SERVIS): Ul. Antuna Vancaša 5, 10450 Jastrebarsko – Hrvatska
 • Telefon: +385 (0) 1 6542 014
 • Fax: +385 (0) 1 6542 014
 • Email: info@lurconis.hr
 • OIB: 02928621513
 • PDV ID: HR02928621513
 • MBS: 80772369
 • MB: 2791854
 • Trgovački sud: Zagreb
 • Broj upisa: Tt-11/11034-2
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
 • Ovlaštena osoba: Jasmin Batlak, direktor
 • Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 • IBAN: HR27 2484008 1105902683
 • SWIFT adresa: RZBHHR2X